Skip to content
LoroPiana's Logo

My Account

Stores in DUBAI

We have 2 stores in DUBAI

Mitsukoshi Sapporo

Sapporo Mitsukoshi, 3-8, Minami-1-jonishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

HOKKAIDO

Store Manager

KUNIKO ITO

Made To Measure Services

Opening Hours

Mon
10:00-19:00
Tue
10:00-19:00
Wed
10:00-19:00
Thu
10:00-19:00
Fri
10:00-19:00
Sat
10:00-19:00
Sun
10:00-19:00